Danh sách đăng ký lớp 10 THPT Lê Hữu Trác năm hocn 2015-206

Đăng lúc: Thứ hai - 29/06/2015 19:32 - Người đăng bài viết: adminpdp
Danh sách đăng ký lớp 10 THPT Lê Hữu Trác năm hocn 2015-206

Danh sách đăng ký lớp 10 THPT Lê Hữu Trác năm hocn 2015-206

Số TT Họ và tên học sinh Lớp
1 ĐINH HOÀNG ANH 9A1
2 CAO THỊ NGỌC ÁNH 9A1
3 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 9A1
4 TRẦN NGỌC ÁNH 9A1
5 VÕ ANH BẢO 9A1
6 ĐINH KIỀU DUNG 9A1
7 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG 9A1
8 TRẦN THỊ KIỀU HẠNH 9A1
9 HOÀNG THỊ HIỀN 9A1
10 TRẦN THỊ HOA 9A1
11 NGUYỄN THỊ HUỆ 9A1
12 PHẠM HỒNG LÃM 9A1
13 VŨ THỊ KIM LIỄU 9A1
14 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH 9A1
15 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 9A1
16 LÊ VĂN LONG 9A1
17 PHẠM ĐÌNH LONG 9A1
18 NGUYỄN THỊ NGA 9A1
19 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 9A1
20 NGÔ THỊ NHUNG 9A1
21 NGUYỄN TÚ OANH 9A1
22 ĐINH TRƯỜNG PHONG 9A1
23 NGUYỄN HỮU PHÚC 9A1
24 NGUYỄN THỊ CÁT PHƯỢNG 9A1
25 TRẦN ANH QUÂN 9A1
26 NGUYỄN TIẾN 9A1
27 NGUYỄN TÂN TIẾN 9A1
28 ĐỒNG THỊ THẢO 9A1
29 NGUYỄN TRUNG THỊNH 9A1
30 NGUYỄN THỊ LINH THỦY 9A1
31 ĐINH THỊ THÙY TRANG 9A1
32 HỒ THỊ TƯỜNG VI 9A1
33 MAI VĂN CƯỜNG 9A2
34 NGUYỄN MẬU CHIẾN 9A2
35 PHẠM THỊ THU DUNG 9A2
36 ĐẬU THỊ DUYÊN 9A2
37 HỒ THỊ THU DUYÊN 9A2
38 CAO MINH ĐẠT 9A2
39 NGUYỄN VĂN ĐỨC 9A2
40 TRỊNH THỊ THANH HẰNG 9A2
41 NGUYỄN KHÁNH HOAN 9A2
42 PHÙNG THỊ LINH HUYỀN 9A2
43 ĐẶNG NGỌC HƯNG 9A2
44 PHÙNG ĐÌNH HƯNG 9A2
45 MAI THU HƯƠNG 9A2
46 PHAN VĂN LÂM 9A2
47 H' LET KBUÔR 9A2
48 PHẠM NGỌC LIÊN 9A2
49 MÔNG THỊ LIỄU 9A2
50 PHẠM THỊ MỸ NGỌC 9A2
51 NGUYỄN THỊ HÀ NHI 9A2
52 TRẦN CÔNG PHI 9A2
53 ĐẬU TRƯỜNG QUÂN 9A2
54 HUỲNH VĂN TIÊN 9A2
55 NGUYỄN CHÍ THANH 9A2
56 KIỀU HUYỀN THẢO 9A2
57 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 9A2
58 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 9A2
59 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 9A2
60 PHẠM THỊ VÂN ANH 9A3
61 PHÙNG THỊ CHÂM 9A3
62 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 9A3
63 H' DUYÊN NIÊ 9A3
64 NGUYỄN BÁCH ĐẠT 9A3
65 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 9A3
66 NGUYỄN PHƯỚC HIM 9A3
67 ĐÀM VĂN HOÀNG 9A3
68 HOÀNG THỊ HỒNG 9A3
69 PHAN THỊ KIỀU LAN 9A3
70 NGUYỄN THỊ HỒNG 9A3
71 H' LINH ĐA KBUÔR 9A3
72 NÔNG DÂN MẠNH 9A3
73 TRIỆU MÙI MUI 9A3
74 LÊ THỊ HOÀNG NGÂN 9A3
75 PHẠM TUẤN NGHĨA 9A3
76 HÀ THỊ HỒNG NHỚ 9A3
77 LÊ BÍCH PHƯƠNG 9A3
78 ĐẶNG THỊ CẨM 9A3
79 TRẦN MINH 9A3
80 LÊ THỊ THANH 9A3
81 NGUYỄN MINH THUẬN 9A3
82 HUỲNH THỊ THU THỦY 9A3
83 LÒ THỊ THANH THỦY 9A3
84 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 9A3
85 NGUYỄN TỰ TRUNG 9A3
86 LÊ QUỐC PHONG 9A3
87 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 9A4
88 LƯU MINH CHIẾN 9A4
89 DƯƠNG TẤN 9A4
90 NGUYỄN THỊ HẰNG 9A4
91 VĂN VIẾT HÒA 9A4
92 HÀ CHU VĂN HÙNG 9A4
93 NGUYỄN TẤN HÙNG 9A4
94 HOÀNG THỊ HƯƠNG 9A4
95 MÔNG THỊ HƯƠNG 9A4
96 Y JAM KBUÔR 9A4
97 NGUYỄN THỊ LINH 9A4
98 LÊ THỊ NGUYỆT MỸ 9A4
99 NGUYỄN VĂN NGỌC 9A4
100 HOÀNG TRUNG NGUYÊN 9A4
101 PHÙNG VŨ HOÀI NHƠN 9A4
102 HUỲNH VĂN PHI 9A4
103 HỒ QUANG PHÚC 9A4
104 NGUYỄN VĂN PHÚC 9A4
105 PHẠM THỊ NGỌC TÂM 9A4
106 NGUYỄN VĂN 9A4
107 NGUYỄN ANH TUẤN 9A4
108 NÔNG THỊ ÁNH TUYẾT 9A4
109 PHAN VĂN THÀNH 9A4
110 NGUYỄN THỊ THÙY 9A4
111 LÊ THANH THỦY 9A4
112 H THÚY NGA KBUÔR 9A4
113 HOÀNG THỊ THU TRANG 9A4
114 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 9A4
115 ĐẶNG ĐÌNH BẢO 9A5
116 NGUYỄN ANH BẢO 9A5
117 PHAN VĂN CƯỜNG 9A5
118 H' EN NIÊ 9A5
119 TRẦN VĂN HẢI 9A5
120 LÊ VĂN HẬU 9A5
121 LÊ KHÁNH HÒA 9A5
122 TRẦN HOÀNG HUY 9A5
123 BẾ THÀNH LONG 9A5
124 LÊ THỊ DIỄM MY 9A5
125 LÊ THỊ HỒNG NHIÊN 9A5
126 TRẦN THỊ HỒNG PHẤN 9A5
127 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 9A5
128 VƯƠNG BÌNH TỚI 9A5
129 GIAO THỊ THANH TUYỀN 9A5
130 ĐẶNG THỊ THANH TRÀ 9A5
131 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 9A6
132 H' BION BYĂ 9A6
133 NÔNG THỊ CÚC 9A6
134 NGUYỄN THANH CHÍ 9A6
135 HUỲNH THỊ CHUNG 9A6
136 TRẦN THỊ ĐÀO 9A6
137 LÊ THỊ TRÚC ĐIỆP 9A6
138 TRIỆU THỊ HẠ 9A6
139 PHẠM THANH HẢI 9A6
140 LÊ THỊ HOÀI 9A6
141 VŨ VĂN HÙNG 9A6
142 LÊ VĂN HUY 9A6
143 LÊ QUỐC KHÁNH 9A6
144 BÙI THỊ LAN 9A6
145 ĐẬU THỊ MỸ LINH 9A6
146 LÊ QUANG LONG 9A6
147 HUỲNH LỢI MLÔ 9A6
148 BẾ THÚY NGA 9A6
149 HỨA THỊ NGỌC 9A6
150 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 9A6
151 NGUYỄN THỊ OANH 9A6
152 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 9A6
153 LƯƠNG VĂN QUẢNG 9A6
154 PHAN HỮU 9A6
155 HOÀNG HỮU THẮNG 9A6
156 NGUYỄN TẤN THUẬN 9A6
157 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 9A6
158 BÙI SƠN TRƯỜNG 9A6
159 PHAN HOÀNG 9A6
160 TRIỆU THỊ BỀN 9A7
161 ĐOÀN CÔNG CHÍNH 9A7
162 NGUYỄN VĂN CHÍNH 9A7
163 TRIỆU VĂN DŨNG 9A7
164 KIỀU THỊ THU HÒA 9A7
165 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN 9A7
166 NGUYỄN LONG KIÊN 9A7
167 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 9A7
168 HÀ VĂN LỘC 9A7
169 HOÀNG THỊ 9A7
170 HOÀNG TRỌNG MẠNH 9A7
171 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 9A7
172 TRỊNH THỊ HÀ NHI 9A7
173 HOÀNG THỊ MỸ PHÚC 9A7
174 NGUYỄN VĂN QUANG 9A7
175 TRẦN HUYỀN LỆ QUYÊN 9A7
176 HỒ THANH SANG 9A7
177 ĐINH VĂN TIẾN 9A7
178 PHAN THỊ TIẾP 9A7
179 DƯƠNG THỊ THỦY 9A7
180 ĐỖ THỊ THU UYÊN 9A7
181 TRIỆU THỊ XỂNH 9A7
182 THÂN VĂN ĐẠT 9A8
183 CHU THỊ THU 9A8
184 THÂN THỊ HÒA 9A8
185 H' KALI BYĂ 9A8
186 ĐẶNG VIẾT LONG 9A8
187 NGUYỄN VĂN LONG 9A8
188 NGUYỄN VĂN NAM 9A8
189 PHẠM THỊ HỒNG NGÁT 9A8
190 TRẦN THỊ HOÀNG NGỌC 9A8
191 HÀ THỊ OANH 9A8
192 ĐẶNG TRUNG PHONG 9A8
193 VŨ HỮU PHONG 9A8
194 NÔNG VĂN PHÚ 9A8
195 HỒ VĂN PHƯƠNG 9A8
196 NÔNG VĂN QUÝ 9A8
197 LÊ CÔNG SƠN 9A8
198 ĐINH THỊ THANH TÂM 9A8
199 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 9A8
200 LÊ THỊ LỆ THỦY 9A8
201 LÊ THỊ TRANG 9A8
202 NGUYỄN THỊ VÂN 9A8
203 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 9A8
204 LÊ VĂN NGUYÊN 9A8
205 HOÀNG VĂN LINH 9A8

Tác giả bài viết: Cao Xuân Quế
Nguồn tin: Trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hoat động trường THCS Phan Đinh Phùng 18 năm thành lập


Môn Toán bấm vào đây enlightened
Môn Tiếng Anh bấm vào đây no
Môn Ngữ văn  bấm vào đâysmiley


» Ảnh Nhà Trường

tham tu tu chuyen nghiep, công ty thám tử tư, dich vu tham tu chuyen nghiep, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu, thue tham tu, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, dịch vụ thám tử, công ty thám tử, tham tu tu ha noi, thue tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, thám tử hà nội, thám tử tư hà nội, tham tu ha noi, cong ty dich vu tham tu, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu ha noi uy tin, thue tham tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu uy tin tai ha noi, công ty dịch vụ thám tử tư, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu tu gia re, thám tử tư hà nội uy tín, dịch vụ thám tử giá rẻ, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, thám tử tư, thám tử tư, công ty thám tử tư hà nội, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu uy tin nhat, dich vu tham tu uy tin, thám tử tư ở hà nội, cong ty tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu ha noi, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử uy tín, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, công ty thám tử ở hà nội, công ty thám tử uy tín, thuê thám tử tư, văn phòng thám tử tư hà nội, tham tu tu o ha noi, tham tu tai ha noi, tham tu uy tin, cong ty tham tu tu tai ha noi, dich vu tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, van phong tham tu tu ha noi, van phong tham tu tai ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, van phong tham tu ha noi