Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 05/12/2016 09:03 - Người đăng bài viết: adminpdp
PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


Tải kế hoạch
 
BẤM VÀO ĐÂY
Lịch thi 
BẤM VÀO ĐÂY
 

Số: 15/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Hiệp, ngày 05  tháng 12 năm 2016
KẾ HOẠCH
Kiểm tra  học kỳ I Năm học 2016-2017
Căn cứ công văn số304/PGD ĐT-KTK ĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD-ĐT CưM’gar về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 201-2017;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì I, năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và kiểm tra năng lực của học sinh ;
- Kết quả kiểm tra học kỳ I là cơ sở để lãnh đạo đơn vị, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của đơn vị, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng dạy học.
2. Yêu cầu
- Thực hiện kiểm tra học kì I ở tất cả các môn học theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục Đào tạo và có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra học kỳ I bằng văn bản. Việc tổ chức biên soạn đề, sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng yêu cầu của chương trình, đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối;
II. RA ĐỀ KIỂM TRA
- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình môn học;
- Nội dung kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và phù hợp với đối tượng học sinh. Đề kiểm tra phải thể hiện đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phân hóa trình độ từng đối tượng học sinh và phù hợp với thời gian làm bài từng bộ môn;
- Tổ chức ra đề kiểm tra như sau:
+ Thực hiện ra đề kiểm tra ở tất cả các môn học. Và tất cả giáo viên dạy khối lớp nào đều phải ra đề từ khối lớp 6,7,8,9
+Đề thi: mỗi môn đều có 2 đề 01 chính thức, 01 dự phòng, (các lớp 6A2,7A1,8A1,2  9A1, đề riêng và đề nâng cao hơn so với lớp khác), Lớp 6A1 giáo viên tự ra đề riêng theo hướng dẫn riêng.
Thời lượng: Môn Ngữ văn, Toán, có thời lượng 90 phút; các môn còn lài   có thời lượng 45 phút.
- Nội dung chương trình đề kiểm tra tính đến hết tuần 17.
- Hình thức đề:  Tự luận
+ Môn tiếng Anh:  ra đề kiểm tra thực hiện theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 19/09/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực tiếng Anh cấp Trung học từ năm 2014-2015. Đề thi 6 A8 hệ 7 năm và 6A1-6A7 hệ 10 năm
- Nội dung: Kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng của học sinh theo chuẩn KTKN và giảm tải nội dung chương trình từng môn học.
- Cấu trúc đề kiểm tra:
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN:.......LỚP…..
Năm học 2016-2017.
Người ra đề: .....................................
1.     Mục tiêu đề kiểm tra:
2.     Hình thức đề kiểm tra:
3.     Ma trận đề kiểm tra theo quy định từng bộ môn
Ví dụ

                 Cấp độ
 
Tên chủ đề
(nội dung, chương,...
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng chung
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chủ đề 1: (số tiết)
 
         
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
Chủ đề 2: (số tiết)
 
         
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
....câu
.....điểm
.....%
.......................          
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
         
          4. Đề kiểm tra: (nằm ở 1 trang mới) có tiêu đề như sau:

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề số:......
 
Đề kiểm tra học kỳ I, năm học 2016-2017
Môn: ...................Lớp.
Thời gian làm bài:.....
Không kể chép đề hoặc giao đề
Câu 1: (... điểm)
Câu 2: (...điểm)
5. Đáp án: (Nằm ở trang mới)  

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ:
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I
Năm học 2016-2017
Môn:……Lớp……
ĐÁP ÁN (gồm 3 cột)
Câu Nội dung Điểm
1 ……………………………….
-
-
Toàn câu
1.0
1.0
2 ………………………………….
-
-
Toàn câu
1.5
0.5
Chú ý:
Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
Thời gian ra và nộp đề:  Các giáo viên ra đề nộp cho tổ trưởng bằng văn bản và file, tổ trưởng duyệt  nộp về cho chuyên môn bằng văn bản và file hạn cuối ngày 10/12/2016 theo địa chỉ dekiemtrahockypdp@gmail.com
          Quy ước tên file Môn lop_Tiet_KyI_lop_ho ten giao vien
Ví dụ Toan 8_Tiet35_KyI_Pham Le Viet Linh.doc (Bao gồm cả ma trận, đáp án đầy đủ)
III. Thời gian kiểm tra
-                           Tuần 16-17 thi theo phân phối chương trình các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Tin học.
-                           Tuần 18 thi các môn còn lại (Từ ngày 20 đến ngày 24 năm 2016)
-                           Kiểm tra bù cho học sinh vắng thi giáo viên có học sinh vắng thi tự ra đề riêng và kiểm tra bù đến ngày 27/12 kết thúc và cho điểm theo quy chế.  
IV. Tổ chức kiểm tra
- Sắp xếp danh sách thí sinh theo lớp
- Việc phân công coi kiểm tra có lịch cụ thể.
V. Tổ chức chấm bài kiểm tra
- Các tổ chỉ đạo tổ viên tổ chức chấm kiểm tra tập trung môn Toán-Văn-Anh-Vật lý tại trường, có biên bản chấm kiểm tra; các môn còn lại nhận bài về chấm.
- Lưu bài kiểm tra của học sinh tại phòng thư viện.
VI. Thời gian báo cáo:
Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý SMAS: hạn cuối ngày 28/12/2016  cho môn thi ngày 24/12
- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm phải nhập tất cả các điểm
- Báo cáo điểm theo mẫu gửi bộ phận chuyên môn tổng hợp báo cáo
Trên đây là hướng dẫn tra học kỳ I năm học 2016-2017 nếu có gì vướng mắc trong quá trình thực hiện gặp đồng chí Quế  để giải thích thêm./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để duyệt);
- Tổ CM (chỉ đạo tổ CM);
- Giáo viên (để thực hiện);
- Lưu: Hồ sơ CM.
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Cao Xuân Quế

  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (Tuần 17-18)
Tuần 17 các môn Tin học, TD, Âm nhạc, Mỹ Thuật GV bộ môn tự kiểm tra
Ngày, tháng THỨ Buổi Môn Khối lớp Thời gian tính giờ Giờ thu bài Thời gian làm bài
20/12/2016. 3 Sáng Sinh học 7,9 7h30 8h15 45 phút
Sử 7,9 8h45 9h30 45 phút
Chiều Sinh học 6,8 13h30 14h15 45 phút
Sử 6,8 14h45 15h30 45 phút
21/12/2016. 4 Sáng Ngữ văn 6,9 7h30 9h00 90 phút
Hóa 9 9h30 10h15 45 phút
Chiều Ngữ văn 7,8 13h30 15h00 90 phút
HÓA 8 15h30 16h15 45 phút
22/12/2016 5 Sáng TOÁN 6,9 7h30 9h00 90 phút
Công nghệ 6,9 9h30 10h15 45 phút
Chiều Toán 7,8 13h30 15h00 90 phút
Công nghệ 7,8 15h30 16h15 45 phút
23/12/2016 6 Sáng Vật lý 7,9 7h30 8h15 45 phút
Tiếng Anh 7,9 9h30 10h15 45 phút
Chiều Vật lý 6, 8 13h30 14h15 45 phút
Tiếng Anh 6,8 14h30 15h15 45 phút
24/12/2016 7 Sáng Địa lý 7,9 7h15 8h00 45 phút
GDCD 7,9 8h15 9h00 45 phút
Chiều Địa lý 6, 8 13h30 14h15 45 phút
GDCD 6,8 14h30 15h15 45 phút
 
Tác giả bài viết: Cao Xuân Quế
Nguồn tin: Trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hoat động trường THCS Phan Đinh Phùng 18 năm thành lập


Môn Toán bấm vào đây enlightened
Môn Tiếng Anh bấm vào đây no
Môn Ngữ văn  bấm vào đâysmiley


» Ảnh Nhà Trường

tham tu tu chuyen nghiep, công ty thám tử tư, dich vu tham tu chuyen nghiep, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu, thue tham tu, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, dịch vụ thám tử, công ty thám tử, tham tu tu ha noi, thue tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, thám tử hà nội, thám tử tư hà nội, tham tu ha noi, cong ty dich vu tham tu, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu ha noi uy tin, thue tham tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu uy tin tai ha noi, công ty dịch vụ thám tử tư, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu tu gia re, thám tử tư hà nội uy tín, dịch vụ thám tử giá rẻ, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, thám tử tư, thám tử tư, công ty thám tử tư hà nội, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu uy tin nhat, dich vu tham tu uy tin, thám tử tư ở hà nội, cong ty tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu ha noi, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử uy tín, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, công ty thám tử ở hà nội, công ty thám tử uy tín, thuê thám tử tư, văn phòng thám tử tư hà nội, tham tu tu o ha noi, tham tu tai ha noi, tham tu uy tin, cong ty tham tu tu tai ha noi, dich vu tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, van phong tham tu tu ha noi, van phong tham tu tai ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, van phong tham tu ha noi